/4

Biên bản kiểm kê thiết bị

Upload: ThaoNguyen.dokovn0123|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 725|Tải về: 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cát Tân, ngày 13 tháng 01 năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ DẠY HỌC Vào hồi…. giờ … ngày… tháng 01 năm 2012 tại ……………. tổ kiểm kê tài sản thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số: …../QĐ…..ngày …..tháng…..năm 2012 củ

[Ẩn quảng cáo]