/5

Bien ban kiem ke thiet bi truong hoc

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 851|Tải về: 3

TRƯỜNG THCS Hoằng đạiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢNVỂ VIỆC KIỂM KÊ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 20 - 20 Hôm nay, vào lúc h ngày tháng năm 20 tại trường THCS Hoằng Đại A/ Thành phần 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... Cùng toàn thể giáo viên bộ môn trong trường. B/ Nội dung:Đ/c: Lê Thị Hiên, cán bộ phụ trách thiết bị phổ biến nội dung, trình tự kiểm kê thiết bị dạy học. Đồng thời phân công Giáo viên bộ môn kiểm kê thiết bị dạy học (Có danh sách kèm theo).Kết luận:* Số lượng thiết bị giảng dạy các môn, các khối:Đủ: .....Thiếu:(Lý do) .....Số liệu cụ thể có danh sách kèm theo:Hội đồng làm việc kết thúc vào hồi giờ cùng ngày.TRƯỞNG BAN KIỂM KÊ THƯ KÝPHÒNG GD&ĐT Hoằng HoáTRƯỜNG THCS Hoằng ĐạiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP - TỰ DO -...