/5

Bien ban kiem ke thiet bi truong hoc

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1439|Tải về: 4

TRƯỜNG THCS Hoằng đạiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢNVỂ VIỆC KIỂM KÊ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 20 - 20 Hôm nay, vào lúc h ngày tháng năm 20 tại trường THCS Hoằng Đại A/ Thành phần 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... Cùng toàn thể giáo viên bộ môn trong trường. B

[Ẩn quảng cáo]