/13

Biên bản kiểm kê thư viện

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1618|Tải về: 4

PHÒNG GD& ĐT NGUYÊN BÌNHTRƯỜNG PTCS MINH THANHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM KÊ SÁCH GIÁO KHOATHƯ VIỆN TRƯỜNG PTCS MINH THANH NĂM HỌC 2009-2010I/ THỜI GIAN KIỂM KÊ: 7 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2010II/ ĐỊA ĐIỂM KIỂM KÊ: Tại trường PTCS Minh ThanhIII/ TH

[Ẩn quảng cáo]