/2

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3688|Tải về: 29

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NGỌC LẶC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN PHÚC THỊNH               Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM  PHIẾU Bầu cử Ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ: 2011- 2013 Chúng tôi được hội nghị cán bộ giáo viên năm học 2011-2012 bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban thanh tra nhân dân trường Mn Phúc Thịnh ,nhiệm kì 2011-2013 gồm :1- Ông ( bà ) : ………………… .....Trưởng ban 2- Ông ( bà ) ………………………… Uỷ viên 3- Ông ( bà ) ……………………….…Uỷ viênBan bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :-Tổng số cán bộ , giáo viên , nhân viên được triệu tập dự hội nghị là : ……đ/c -Tổng số cán bộ , giáo viên , nhân viên có mặt tại hội nghị là : ………. đ/c - Tổng số...