/2

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 5625|Tải về: 62

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NGỌC LẶC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN PHÚC THỊNH               Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM  PHIẾU Bầu cử Ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ: 2011- 2013 Chúng tôi được hội nghị cán bộ giáo viên năm học 2011-2012 bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ba

[Ẩn quảng cáo]