Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Biên bản kỷ luật HS

Lượt xem:388|Tải về:3|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcbiên bản kỉ luật học sinhvv: Vi phạm nội quy của lớp, của trường Thời gian : ....., ngày … tháng … năm …… Địa điểm: Phòng học lớp …… - Trường THCS Chí Tân Thành phần : 1..... Giáo viên chủ nhiệm lớp 2..... Lớp trưởng 3..... Lớp phó 4. Toàn thể các học sinh lớp ... * NỘI DUNG : Họp xét kỷ luật học sinh :1. .....2. .....3. .....4. .....5. ..... Trong thời gian vừa qua em ..... .....đã vi phạm nhiều lần nội quy của lớp, của trường là: ... Mặc dù, GVCN cùng tập thể học sinh lớp ... đã nhắc nhở, bảo ban và đã kết hợp với gia đình động viên giáo dục, nhưng em ..... vẫn tiếp tục vi phạm. Vì vậy, căn cứ vào luật giáo dục và nội quy của lớp, của trường tôi quyết định...