Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Bien ban sinh hoat lop

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…………, ngày .... tháng.... năm....BIÊN BảN SINH HOạT lớpTUầN …….I. THàNH PHầN:1. Chủ toạ: 2. Thư ký: 3. Tập thể lớp …... Vắng: * Đại biểu: - Thầy GVCN lớp)- Bác: …………………………….(Chi hội trưởng hội PH)II. THờI GIAN Và ĐịA ĐIểM:1. Thời gian bắt đầu: 2. Địa điểm: Phòng học số..... Trường …………………….III. NộI DUNG:1. Đánh giá, nhận xét về tình hình học tập, nền nếp của học sinh trong tuần qua.a. Tổ trưởng tổ 1 đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: b. Tổ trưởng tổ 2 đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: c. Tổ trưởng tổ 3 đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: d. Tổ trưởng tổ 4 đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: e. Lớp phó học tập đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: f. Lớp phó lao động...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:544|Tải về:1|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: