Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

biên bản thanh tra nhân dân 1 - đình

Lượt xem:583|Tải về:3|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD-ĐT CHIÊM HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS VĨNH LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-200(PHẦN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÓNG GÓP) Thời gian: Vào lúc giờ phút, ngày tháng 6 năm 2010. Địa điểm: Trường THCS Vĩnh Lộc. Thành phần tham dự :1. Ban Thanh tra nhà trường:1. Bà Hà Thị Đình – Trưởng ban.2. Ông Huy Toàn – Ban viên.3. Ông Mai Ngọc Anh – Ban viên.2. Về phía nhà trường và hội CMHS:. 1.Bà Trần Thị Kim Quý - Hiệu trưởng. 2. Bà Nguyễn Thúy Liên – Kế toán. 3 Ông Nguyễn Khắc Cẩm – Hội trưởng hội cha mẹ HS. I. NỘI DUNG KIỂM TRA 1.Bà Trần Thị Kim Quý -Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo về hoạt động thu chi tài chính của nhà trường trong năm học 2009-2010.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2./Bà Nguyễn Thúy Liên - Kế...