/59

Bien ban thi TN THPT cua Thu ky hoi dong (TK1)

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 442|Tải về: 1

CÁC BIÊN BẢN TIẾN TRÌNH THISỞ GD&ĐT CAO BẰNGHĐ COI THI THPT THÔNG NÔNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcBIÊN BẢNHỌP LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THIKỳ thi: Tốt nghiệp THPT năm 2010Khóa thi: ngày …… tháng ….. năm 20101. Thời gian: .....2. Địa điểm: …………………………………………………………………………………

[Ẩn quảng cáo]