Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BIEN BAN TO CHUC COI CHAM THI NPT NAM HOC 2009-2010

Lượt xem:146|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBiên BảN Kỳ THI NGHề PHổ THÔNGTHCS NĂM HọC 2009-2010Hội Đồng thi trường THCS Diễn Hải-Hội đồng thi tiến hành làm việc từ 14 giờ chiều ngày28/03/2010 đến hết ngày 30/03/2010- Địa điểm :Trường THCS Diễn HảiHội đồng thi gồm có:1.Chủ tịch hội đồng thi : Ông Hoàng Trọng Thâm-Hiệu trưởng trường THCS Diễn Đoài2.Phó chủ tịch : Ông: Võ Hồng Sơn-Phó hiệu trưởng trường THCS Diễn Hải3.Thanh tra:Bà Đặng Thị Vinh –Trường THCS Cát – Bình Bà: Nguyễn Thị Hoa-Trường THCS Cát - Bình4.Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hằng – Giáo viên Trường THCS Diễn Đoài5.Giáo viên coi thi:19 giáo viên coi thi lý thuyết(có danh sách kèm theo) 4 giáo viên coi thi thực hành(có danh sách kèm theo). Nội dung làm việc của hội đồng thi như sau:I. Buổi 1: Thời gian 14 giờ chiều 28/03/2010- Thành phần: Chủ tịch hội đồng thi,...