/4

BIEN BAN TO CHUC COI CHAM THI NPT NAM HOC 2009-2010

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 288|Tải về: 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBiên BảN Kỳ THI NGHề PHổ THÔNGTHCS NĂM HọC 2009-2010Hội Đồng thi trường THCS Diễn Hải-Hội đồng thi tiến hành làm việc từ 14 giờ chiều ngày28/03/2010 đến hết ngày 30/03/2010- Địa điểm :Trường THCS Diễn HảiHội đồng thi gồm có:1.Chủ tịch hội

[Ẩn quảng cáo]