Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BIÊN BẢN TỔNG HỢP TIẾT DẠY KHỐI TIỂU HỌC

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNGTRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcLâm Xuyên, ngày ….. tháng ….. năm 2011.BIÊN BẢNTổng hợp kết quả đánh giá tiết dạyHội thi Giáo viên giỏi cấp trường, năm học 2011 – 2012Họ và tên giáo viên dự thi: ……………………….……………………………………….Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………..Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………..Đang dạy lớp: ………………………… Tổ chuyên môn: ……………………..………….Tên bài dạy: ……………………………………………………………………………………Môn: …………………………………………….. Lớp: ………………………………………Điểm giám khảo 1Điểm giám khảo 2Điểm giám khảo 3Điểm chungXếp loại chung: ……………………………………………………………………………..Tổ trưởngGiám khảo 2Giám khảo 3Trưởng ban………………………………………………………………………………………………...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:84|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: