Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/13

Biên bản trưởng thành Đoàn

Lượt xem:57|Tải về:0|Số trang:13 | Ngày upload:18/07/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- TRÍCH BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN THÁNG 02/2006 ĐỀ NGHỊ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN I/Thời gian và điạ điểm : Hôm nay, vào lúc 9h 30 ngày 11 tháng 02 năm 2006 tại văn phòng trường TH Hữu Đức. II/ Thành phần tham dự : - Đ/c . La Văn Toàn Bí thư Chủ trì - Đ/c . Thiên Thị Kim Thúy Thư kí - Cùng tất cả các đoàn viên tham dự . III/ Nội dung : Đ/c Bí thư chi Đoàn phổ biến và triển khai các kế hoạch của xã Đoàn cũng như các kế hoạch của chi Đoàn. Thông qua nội dung trên các đồng chí đã qúa tuổi Đoàn xin ý kiến đề nghị trưởng thành Đoàn theo Điều lệ Đoàn quy định. - Căn cứ Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh - Căn cứ theo phiên họp chi Đoàn Tháng 02 /2006 - Căn cứ theo yêu cầu của các đồng chí qúa tuổi Đoàn đề nghị trưởng thành Đoàn. 1. Ý kiến của các đồng chí qúa tuổi Đoàn : Gồm 6 đồng chí (có danh sách đính kèm) Cùng chung một ý kiến là; chúng tôi từ khi tự nguyện tham gia vào Đoàn TNCS HCM đến đây cũng đã là một thời gian tương đối dài cũng rất thích được tiếp tục tham gia nửa nhưng chúng tôi thấy cần phải nhường cho thế hệ trẻ tiếp nối. Vậy chúng tôi xin đề nghị các cấp Đoàn xem xét cho trưởng thành Đoàn. 2. Ý kiến của chi Đoàn nhất trí và xin chuyển lên Đoàn cấp trên xem xét làm lễ trưởng thành Đoàn. Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày và thông qua cho chi Đoàn cùng nghe. Thư kí Chủ trì Thiên Thị Kim Thuý La Văn Toàn CHƯƠNG TRÌNH LÀM LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN 26/03/2006 1. Ổn định tổ chức 2. Chào cờ ; Quốc ca, Đoàn ca ( Thanh niên làm theo lời Bác) 3. Tuyên bố lí do 4. Giới thiệu đại biểu 5. Thông qua Quyết định trưởng thành Đoàn - (Phó Bí Thư hoặc thư kí ) 6. Báo cáo thành tích của các đồng chí trưởng thành Đoàn ( Bí thư CĐ) 7. Trao giấy chứng nhận Trưởng thành Đoàn ( Bí thư Xã Đoàn – GBH) 8. Tặng quà lưu niệm (BGH – Bí thư chi Đoàn ) 9. Chương trình văn nghệ ( ...................................................) 9. Đại diện 1 đồng chí trưởng thành Đoàn lên phát biểu cảm nghĩ ( đồng chí Tánh ) 10. Phát biểu cảm nghĩ của 1 Đoàn viên đang sinh hoạt Đoàn ( đồng chí Hương ) 11. Đại biểu phát biểu : Ban giám hiệu Xã Đoàn 12. Thay mặt BCH C Đoàn cảm ơn đại biểu tham dự và chúc sức khoẻ 13 . Tuyên bố bế mạc ĐOÀN TN CS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH HỮU ĐỨC BIÊN BẢN LÀM LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN 24/03/2006 I/Thời gian:............................................................................................... II/ Địa điểm:............................................................................................. ............................................................................................................................. III/ Thành phần tham dự : 1. Ông (bà) :.............................................. chức vụ : ...................... 2. Ông (bà) :.............................................. chức vụ : ...................... 3. Ông (bà) :.............................................. chức vụ : .................... 4. Ông (bà) :.............................................. chức vụ : ...................... 5.Ông (bà) :.............................................. chức vụ : ...................... 6.Ông (bà) :.............................................. chức vụ : ...................... Cùng các đồng chí Đoàn viên tham dự . IV/ Nội dung : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Biên bản kết thúc vào lúc giờ .............. cùng ngày ................................ Thư kí Chủ trì ..................................... .. ................................... BÁO CÁO THÀNH TÍCH 6 ĐOÀN VIÊN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN 24/03/2006 Kính thưa: ... Từ khi tham gia vào Đoàn TNCSHCM đến nay qua qúa trình phấn đấu trong lao động và học tập với sự nỗ lực không mệt mọi, với sức trẻ của tuổi thanh niên ( tuổi trẻ tài cao) thì ít nhiều cũng đóng góp một phần vào thành tích chung của xã chúng ta thì đến nay đã qúa tuổi Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và được sự đồng ý của Xã Đoàn hôm nay chi Đoàn tổ chức làm lễ trưởng thành Đoàn cho các đồng chí (gồm 6 đồng chí ) Tôi xin báo cáo (