/13

Biên bản trưởng thành Đoàn

Upload: ThuThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 237|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- TRÍCH BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN THÁNG 02/2006 ĐỀ NGHỊ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN I/Thời gian và điạ điểm : Hôm nay, vào lúc 9h 30 ngày 11 tháng 02 năm 2006 tại văn phòng trường TH Hữu Đức. II/ Thành ph

[Ẩn quảng cáo]