/5

Biên bản tự kiểm tra đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1547|Tải về: 16

PHÒNG GD&ĐT H. TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG ĐỐC 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sông Đốc, ngày 28 tháng 04 năm 2011BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 Đơn vị: Trường tiểu học Sông Đốc 1, Số điện thoại: 07803.890 478 Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2011, tại trường: Tiểu học Sông Đốc 1. Đã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thực hiện Hướng dẫn 905/PGD-ĐT ngày 9 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2010. Đoàn gồm 09 đồng chí tiến hành kiểm tra trường Tiểu học Sông Đốc 1 huyện Trần...