/2

Biên bản tự kiểm tra Thư viện

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 575|Tải về: 4

UBND quận hai bà trưng Phòng GD&ĐT TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Áp dụng cho các trường phổ thông căn cứ theo QĐ số 01/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 02/01/2003)1- Ngày kiểm tra: 06/01/2011   3- Thành phần đoàn kiểm tra:2- Trường: THCS Hai Bà Trưng Quận: Hai Bà Trưng3.1- Đ/c:2.1- Tổng số lớp: 11 ; 2.2- Tổng số CB,GV: 393.2- Đ/c:2.3- Tổng số h/s: 3003.3- Đ/c:2.4- Xếp loại TV trường năm học trước: Tiên tiến3.4- Đ/c:* Đại diện trường: * Đại diện phòng GD&ĐT:  Đ/c: Tạ Thị Tú Oanh ( Hiệu trưởng)Đ/c: Trương Thị Lệ Hằng ( Chủ tịch Công Đoàn) I. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỤ THỂ:TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm tối đaĐiểm chấmGhi chú(Yêu cầu để đạt điểm tối đa)Tiêu chuẩn 1- Sách, báo, tạp chí  20 đ 17  1- Sách Giáo khoa (SGK). Tổng số: 824 bản. - Số HS có đủ SGK: 300...