/2

Biên bản tự kiểm tra Thư viện

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1050|Tải về: 8

UBND quận hai bà trưng Phòng GD&ĐT TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Áp dụng cho các trường phổ thông căn cứ theo QĐ số 01/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 02/01/2003)1- Ngày kiểm tra: 06/01/2011   3- Thành phần

[Ẩn quảng cáo]