bien bao hieu duong bo

Upload: VuNgocAnh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 205|Tải về: 1

V. Vạch kẻ đường5.1. Tác dụng của vạch kẻ đường: Vạch kẻ đường là một phương tiện kỹ thuật để hướng dẫn, tổ chức điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe. Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập và có thể kết hợp với các loại biển báo hiệu đường bộ hoặc đèn tín hiệu chỉ huy giao th


V. Vạch kẻ đường
5.1. Tác dụng của vạch kẻ đường:
Vạch kẻ đường là một phương tiện kỹ thuật để hướng dẫn, tổ chức điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe.
Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập và có thể kết hợp với các loại biển báo hiệu đường bộ hoặc đèn tín hiệu chỉ huy giao thông.
Vạch kẻ đường bao gồm:Các loại vạch và chữ viết
+ ở trên mặt đường xe chạy
+ Trên thành vỉa hè
+ Trên các công trình giao thông và một số bộ phận khác của đường.

* Để quy định trật tự giao thông
* Chỉ rõ sự hạn chế kích thước của các công trình giao thông; chỉ hướng đi của các đường của làn xe chạy.
5.2. Phân loại vạch kẻ đường:
Vạch kẻ đường chia làm 2 loại:
vạch nằm ngang và vạch thẳng đứng.
- Vạch nằm ngang (bao gồm vạch dọc đường, ngang đường và những loại khác) dùng để qui định phần đường xe chạy.
- Vạch đứng kẻ trên thành vỉa hè các công trình giao thông và một số bộ phận khác của đường.
5.3. Hiệu lực của vạch kẻ đường:
Trong trường hợp ở một số nơi vừa có vạch kẻ đường vừa có cả biển báo hiệu thì người lái xe phải tuân theo sự điều khiển của biển báo hiệu.
5.4. ý nghĩa sử dụng của vạch kẻ đường:
a) ý nghĩa sử dụng của vạch nằm ngang.

Vạch số 1.1 là vạch liền nét màu trắng, chiều rộng 0,1 m, kể trên đường có cường độ giao thông lớn hơn 1000 xe/ ngày đêm, vạch để:
+ Phân chia hai dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau.
+ Xác định ranh giới phần đường cấm,
+ Xác định ranh giới nơi đỗ xe, ranh giới của làn xe ở vị trí nguy hiểm.
+ Xe không được đè qua vạch này.
Vạch 1.2:
là loại vạch liền nét màu trắng rộng 0,2m dùng để:
- Xác định mép phần xe chạy trên các trục đường có tốc độ lớn (cao tốc)
- Xe chạy được phép cắt ngang hoặc đè lên vạch khi cần thiết.
Vạch 1.3:
Là vạch kép (2 vạch song song) màu trắng có chiều rộng bằng nhau và bằng 0,1m dùng để:
- Phân biệt 2 dòng phương tiện giao thông từ hai hướng ngược chiều nhau trên những đường có từ 4 làn xe trở lên.
- Xe chạy không được đè qua vạch.
- Được áp duụng độc lập hoặc dùng kết hợp với biển báo cấm số 103 (Cấm dừng và cấm đỗ xe).
- Vạch được kẻ ở mép đường hay trên thành vỉa hè
Vạch 1.4: là vạch liên tục màu vàng có chiều rộng 0,1m, xác định nơi cấm dừng và cấm đỗ xe.
Vạch 1.5: Là vạch đứt quãng màu trắng, rộng 0,1m.
Tỷ lệ L1:L2 = 1:3. Vạch dùng để:
- Phân chia hai dòng phương tiện giao thông từ 2 hướng ngược chiều nhau trên các đường có 2 hoặc trên 2 làn xe chạy
- Để xác định ranh giới làn xe chạy khi có 2 hoặc trên 2 làn xe chạy theo một hướng.
Vạch 1.6: Là vạch đứt quãng rộng 0,1m.
Tỷ lệ L1:L2 = 3.1. Vạch dùng để
- Báo hiệu gần đến vạch 1.1 hay vạch 1.11.
- Để phân chia dòng xe ngược chiều nhau hay phân chia làn xe chạy trên cùng một hướng.
Vạch 1.7: Là vạch đứt quãng màu trắng rộng 0,1m. Khoảng cách giữa hai vạch bằng chiều dài của vạch và bằng 0,5m.
- Vạch được kẻ theo đường cong theo chiều xe chạy ở chỗ giao nhau ở chỗ giao nhau khi lái xe cần định hướng chung, để đảm bảo an toàn khi qua nơi giao nhau.

Vạch 1.8: là vạch đứt quãng mày trắng rộng 0,4m
Vạch dùng để quy định ranh giới giữa làn xe tăng tốc độ hoặc giảm tốc độ (gọi là làn đường chuyển tốc) và làn xe chính của phần xe chạy.
Vạch 1.9: là loại vạch kép (2 vạch) đứt quãng song song màu tắng rộng 0,1m và cách nhau 0,1m.

- Vạch quy định ranh giới làn xe dự trư khi hướng xe chạy trên đường này có thể chuyển hướng xe của chiều đi ngược lại.
- Sự thay đổi hướng xe được đièu khiển bằng tín hiệu ánh sáng xanh và đỏ
Vạch 1.10:
Là vạch đứt quãng màu vàng, rộng 10 cm, dài 100 cm và cách nhau 100 cm.
Vạch xác định vị trí hay khu vực cấm đỗ xe
Được kẻ ở mép đường hay trên thành vỉa hè.
Vạch 1.11
Là hai vạch song song (vạch kép) màu trắng một vạch đứt quãng và một vạch liền.
Vạch dùng để phân chia dòng phương tiện hai hướng ngược chiều trên các đường có 2 hoặc 3 làn xe chạy.
Lái xe được phép cắt ngang qua vạch từ phía có vạch đứt quãng.
Vạch 1.12:
Là loại vạch liên tục màu trắng rộng 0,4m.
Vạch chỉ rõ vị trí mà lái xe phải dừng lại khi có biển báo số 122 "Stop" hoặc khi có tín hiệu đèn đỏ, người điều khiển.
Vạch này kẻ ngang toàn bộ đường của hướng xe chạy.
Trong trường hợp không có biển số 122 hoặc không có đèn hay người điều khiển thì vạch 1.12 không có hiệu lực.

Vạch 1.13:
Vạch 1.13 là vạch hình tam giác cân màu trắng vạch chỉ rõ vị trí mà lái xe phải dừng lại để nhường đường cho các loại phương tiện khác ở đường ưu tiên.
Vạch 1.14 "Sọc ngựa vằn"
Vạch 1.14 "sọc ngựa vằn" gồm các đường song song với tim đường màu trắng, rộng 0,4m cách nhau 0,6m.
Vạch quy định nơi người đi bộ qua đường.
Vạch 1.15:
Vạch 1.15 gồm 2 vạch đứt quãng chạy song song vuông góc với tim đường, cách nhau 1,8m.
Chiều dài và khoảng cách giữa các vạch của vạch đứt quãng bằng nhau và bằng 0,4m.
Vạch xác định vị trí chỗ xe đạp đi ngang qua đường của xe cơ giới.
Nơi không có điều khiển thì xe đạp phải nhường đường cho phương tiện cơ giới chạy trên đường.
Vạch 1.16:
Vạch 1.16.1: "ngựa vằn" màu trắng, xác định đảo phân chia dòng phương tiện ngược chiều nhau.
Vạch 1.16.2 xác định đảo phân chia dòng phương tiện theo cùng một hướng.
- Tại đó, dòng phương tiện chạy cùng hướng được phân chia ra thành nhiều dòng (làn) khác nhau.
Vạch 1.16.3. Đảo nhập dòng phương tiện.
- Tại đó các dòng phương tiện chạy một hướng nhập với nhau.
Vạch 1.17:
Vạch 1.17 là vạch liên tục gãy khúc màu vàng, có dạng hình chữ M nhiều đỉnh.
Vạch quy định vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng chạy theo tuyến quy định hoặc nơi tập kết của tắc xi.
Cấm dừng hoặc đỗ của bất kỳ một loại phương tiện nào về cả hai phía và cách vạch 15m.
Vạch 1.18
Vạch 1.18 là vạch hình các mũi tên, màu trắng chỉ dẫn các hướng đi cho phép của các làn xe ở nơi giao nhau.
Lái xe khi gặp vạch này bắt buộc phải tuân theo mũi tên chỉ hướng đi.
Vạch 1.19
Vạch 1.19 là vạch hình mũi tên màu trắng, vạch xác định sắp đến gần vị trí thắt hẹp của phần xe chạy, báo cho lái xe biết rằng số làn xe theo hướng mũi tên bị giảm và lái xe phải từ từ chuyển làn đi theo mũi tên.

Vạch 1.20
Vạch 1.20 là loại vạch hình tam giác, màu trắng.
Vạch xác định khoảng cách còn 2 - 25 m đến vạch 1.13 và biển báo số 208. Lái xe được phép chạy đè qua vạch 1.13 không cần dừng lại.
Vạch 1.21 là chữ "Stop" (dừng lại màu trắng)
Xác định gần đến vị trí dừng lại vạch 1.12 và biển báo số 122. Vạch 1.21 cách vạch dừng xe từ 2 đến 25m.
Vạch 1.22: Là loại vạch có chữ số màu trắng
Vạch chỉ số hiệu của đường, đựơc kẻ trên đường quốc lộ và kẻ trực tiếp trên mặt đường phần xe chạy.
Vạch 1.23 : Là vạch màu trắng hình chữ A
Vạch 1.23 là vạch chỉ làn xe dành cho ôtô khách chạy theo tuyến qui định.
b, ý nghĩa sử dụng của vạch đứng:
- Vạch 2.1:
Vạch 2.1 là loại vạch kẻ xen kẽ đen - trắng xiên góc với mặt phẳng nằm ngang 450.
Vạch xác định các bộ phận thẳng đứng của các công trình giao thông như trụ cầu, cầu vượt đường v.v. để chỉ dẫn những chỗ nguy hiểm đối với phương tiện giao thông đi qua.
- Vạch 2.2:
Vạch 2.2 là vạch trắng đen xen kẽ thẳng đứng.
Vạch xác định cạnh dưới cùng của cầu và cầu vượt đường.
- Vạch 2.3:
Vạch 2.3 là vạch đen trắng xen kẽ song song với mặt phẳng nằm ngang.
Vạch kẻ xung quanh các cột tròn đặt trên các đảo an toàn hoặc trên giải phân cách và các nơi khác.
- Vạch 2.4:
Vạch 2.4 là vạch xiên góc màu đen tạo với mặt phẳng ngang góc 300 rộng 0,15m dùng để kẻ trên các cột tín hiệu, cột rào chắn, cọc tiêu.
- Vạch 2.5:
Vạch 2.5 là loại vạch kẻ đen trắng xen kẽ ở thành hàng rào chắn, chỗ đường vòng có bán kính nhỏ, đường cao hơn so với khu vực xung quanh, dốc xuống với những nơi nguy hiểm khác.
- Vạch 2.6:
Vạch 2.6 là loại vạch kẻ đen liên tục chạy giữa bề mặt rào chắn.
Vạch được kẻ trên thành rào chắn bố trí ở những nơi đặc biệt nguy hiểm.
- Vạch 2.7:
Vạch 2.7 là vạch kẻ đen trắng xen kẽ. Vạch được kẻ ở thành các vỉa hè nơi nguy hiểm, thành dọc của đảo an toàn.
* Chú ý: Các vạch từ 2.1 đến 2.6 kẻ trên các khu vực đường không có hệ thống chiếu sáng nhân tạo
[Ẩn quảng cáo]