/3

Biện pháp tu từ: Điệp từ - Điệp ngữ

Upload: NhanChu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 511|Tải về: 0

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HS TIỂU HỌC Chuyên đề 2: Biện pháp điệp từ - Điệp ngữ II. Biện pháp điệp từ ngữ : 1. Thế nào là điệp ngữ? Điệp ngữ là việc lặp lại nhiều lần một từ, một cụm từ hoặc cả câu trong một khổ thơ, một đoạn văn hay trong một bài thơ, một bài văn

[Ẩn quảng cáo]