/21

Biểu mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1014|Tải về: 2

Sở GD & ĐT Quảng Trị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THPT Nguyễn Hữu Thận Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTriệu Phong, ngày ….tháng ….. năm 2011KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP …NĂM HỌC 2011 – 2012CHỦ ĐỀ NĂM HỌCI. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC1. Thuận lợi – Thời cơ 2.

[Ẩn quảng cáo]