/21

BIỂU MẪU THÔNG TƯ 09 CÔNG KHAI DÂN CHỦ

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 510|Tải về: 1

Biểu mẫu 01(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).(Tên cơ sở giáo dục) THÔNG BáOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học.....STTNội dungNhà trẻMẫu giáoIMức độ về sức khỏe mà trẻ e

[Ẩn quảng cáo]