/10

bo de GDCD 8

Upload: NgochoaVu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 589|Tải về: 1

Đề kiểm tra môn :giáo dục công dân 8 tuần 19 thời gian làm bài :15 phút Đề số 1 Phần 1:Trắc nghiệm (4 điểm ) 1. Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời em cho là đúng A. Tệ nạn xã hội chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ B. Tệ nạn xã hội làm kinh tế kém phát triển C Tệ nạn xã hội làm mất đi trật tự a

[Ẩn quảng cáo]