/7

bo de kiem tra van 7 Ki 2.thạnguyen

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 442|Tải về: 1

Các đề kiểm tra 1 tiết Tiết 98: Kiểm tra VănI/ Trắc nghiệm:(2 đ) Khoanh trong vào đáp án đúng sau mỗi câu hỏi.Câu 1: Ba văn bản “ý nghĩa văn chương”, “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” “ Đức tính giản dị của Bác Hồ” đều có điểm chung nào? A. Đều là thể văn nghị luận B. Đều là thể văn thuyết minh C

[Ẩn quảng cáo]