/7

bo de kiem tra van 7 Ki 2.thạnguyen

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 286|Tải về: 0

Các đề kiểm tra 1 tiết Tiết 98: Kiểm tra VănI/ Trắc nghiệm:(2 đ) Khoanh trong vào đáp án đúng sau mỗi câu hỏi.Câu 1: Ba văn bản “ý nghĩa văn chương”, “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” “ Đức tính giản dị của Bác Hồ” đều có điểm chung nào? A. Đều là thể văn nghị luận B. Đều là thể văn thuyết minh C. Đều là thể văn tự sự D. Đều là thể văn biểu cảm Câu 2: Bài văn “Tinh thần yêu nước của nhân dân taợc viết trong thời kì nào? A. Thời kì kháng chiến chống Mĩ B. Thời kì kháng chiến chống Pháp C. Thời kì đất nước xây dựng CNXH D. Những năm đầu thế kỉ XXCâu 3: ý nào nói không đúng các phương diện chỉ sự giản dị của Bác Hồ được nêu trong Bài văn ức tính giản dị của Bác Hồ” của Phạm Văn Đồng :...