Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/21

Bộ đề thi HK2 Sử 8 (13 đề) có đáp án

Lượt xem:155|Tải về:0|Số trang:21 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ SỐ 1 ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4đ) Hãy khoanh tròn vào 1 chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất Câu 1: Nơi đầu tiên Pháp nổ súng xâm lược nước ta là: A Gia Định B Đà Nẵng C Huế D Hà Nội Câu 2: Đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông là chiến cong của: A Nguyễn Trung Trực B Trương Định C Nguyễn Hữu Huân D Võ Duy Dương Câu 3: Triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận chủ quyenf của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì t trong điều ước: A Giáp Tuất 1874 B Pa-tơ-nốt 1884 C Quí Mùi 1883 D Nhâm Tuất 1862 Câu 4: Mục đích của phong trào Cần Vương là: A Chống Pháp B Chống phong kién C Chống Pháp để giúp vua D Chống Pháp chống phong kiến Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần Vương: A Bãi Sậy B Hương Khê C Yên Thế D Ba Đình Câu 6: Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp,xã hội Việt Nam xuất hiện các giai cấp và tàng lớp mới nào: A Nông dân,công nhân B Nông dân C Tư sản, tiểu tư sản, công nhân D Địa chủ phong kiến Câu 7: Đông Kinh Nghĩa Thục(1907)là phong traò cải cách về: A Chính trị B Kinh tế C Quân sự D Văn hoá xã hội Câu 8: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm: A 1910 B 1912 C 1913 D 1911 Phần 2 : TỰ LUẬN (6đ) 1. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?(3 điểm) 2. Nêu nội dung những đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuois thế kỉ XIX.Vì sao những đề nghị cải cách không thực hiện được?(3 điểm) ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM I/ TRẮC NGHIỆM(4điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Chọn đúng b a a c c c d d 1. (3 điểm)-Mục tiêu:Bảo vệ quê hương,xóm làng không phải phò vua cứu nước.(1 điểm) -Lãnh đạo:Giai cấp nông dân không phải văn thân,sĩ phu yêu nước.(1 điểm) -Lực lượng chủ yếu là nông dân(1 điểm) 2. (3 điểm)-Nội dung(2 điểm) -Nguyên nhân những cải cách không thực hiện được(1 diểm) ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 điểm ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )1 Câu 1 Đốt cháy tàu Et-pê-Răng của Pháp trên sôngg Vòm Cỏ Đông là chiến công của: A Trương Định B Võ Duy Dương C Nguyễn Trung Trực D Nguyễn Hữu Huân Câu 2 Mục đích của phong trào Cần Vương là: A Chống Pháp B Chống phong kiến C Chống Pháp, chống Phong kiến D Chống Pháp để giúp vua Câu 3 Triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì trong điều ước: A Pa Tơ Nốt B Giáp Tuất 1874 C Hác Măng 1883 D Nhâm Tuất 1862 Câu 4 “Bình Tây Đại Nguyên Soái”là danh hiệu nhân dân phong cho thủ lĩnh: A Trương Quyền B Nguyễn Trung Trực C Trương Định D Hoàng Diệu Câu 5 Sai lầm của Phan Bội Châu trong cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX là: A Nhờ Nhật giúp đỡ B Lập hội Duy Tân C Bạo động vũ trang D Bồi dưỡng nhân tài Câu 6 Sau cuộc khai thác