/45

bô đề thi HSG van 9 cấp Tỉnh

Upload: HoangvietLe.dokovn|Ngày: 17/06/2014|Lượt xem: 748|Tải về: 1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG TRỊ MÔN: NGỮ VĂN Khoá ngày 24 tháng 6 năm 2010 Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1,5 điểm) a. Chép nguyên văn tám câu thơ cuối trong đoạn trích “Kiều ở Lầu Ngưng Bích” bắt đầu từ câu: “Buồn trông cửa bể chiề

[Ẩn quảng cáo]