Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/45

bô đề thi HSG van 9 cấp Tỉnh

Lượt xem:497|Tải về:1|Số trang:45 | Ngày upload:17/06/2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG TRỊ MÔN: NGỮ VĂN Khoá ngày 24 tháng 6 năm 2010 Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1,5 điểm) a. Chép nguyên văn tám câu thơ cuối trong đoạn trích “Kiều ở Lầu Ngưng Bích” bắt đầu từ câu: “Buồn trông cửa bể chiều hôm” .b. Cho biết trong đoạn thơ trên Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp nghệ thuật gì?Câu 2. (1,5 điểm)Chú ý những từ in nghiêng trong các câu sau:- Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.- Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng.- Tên riêng bao giờ cũng được viết hoa.a. Chỉ ra từ nào dùng nghĩa gốc, từ nào dùng nghĩa chuyển?b. Nghĩa chuyển của từ “lệ hoa” là gì? Câu 3. (2,0 điểm) Viết một đoạn văn ngắn với câu chủ đề sau: “Được sống trong tình yêu...