/13

Bo de thi va kiem tra hoa hoc 8

Upload: LeTrongNhat.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 152|Tải về: 0

PHÒNG GD_ĐT KRONG BUK Trường THCS Phan Bội Châu KIỂM TRA TIẾT 10 NĂM HỌC 2007 -2008 Môn:Hóa học9 I_TRẮC NGHIỆM (3Đ) (Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:) Câu 1(1đ): Trong các cặp chất sau, cặp chất nào không tác dụng được với nhau: 1-CuO và H2O 3_CaO và H2O 2_MgO và HCl 4_CaO và SO3 Câu 2(2đ):Hãy khoanh tròn vào chữ Đ(nếu là đúng) hoặc S(nếu là sai) cho thích hợp sau: A Axit làm quỳ tím hóa xanh. Đ S B HCl , H2SO4 , HNO3 là những axit mạnh. Đ S C Phản ứng giữa axit và bazo là phản ứng trung hòa. Đ S D Kim loại Cu tác dụng được với dd axit Sunfuric loãng. Đ S II_TỰ LUẬN(7Đ) Câu 1(2đ) Có 3 lọ bị mất nhãn đựng