/16

Bo de thi Violympic toan 6vong 15 (11-12)

Upload: TrieuHa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 396|Tải về: 0

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 6 - Vòng 15 (ra ngày 10/3/2011) BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên thỏa mãn là: 0} 1} 0; 1} 0; 1; 2} Câu 2:Chọn đáp án đúng: Chỉ ra đáp án sai. Phân số lớn hơn và nhỏ hơn là: Câu 3:Chọn đáp án đúng: Cho phân số B

[Ẩn quảng cáo]