Bộ giáo án dạy thêm lớp 6 môn toán

Upload: ThuyDang.dokovn|Ngày: 13/12/2012|Lượt xem: 2631|Tải về: 166

Bộ giáo án dạy thêm lớp 6 môn toán

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 TẬP HỢP, PHÂN TỬ CỦA TẬP HỢP

1/ Cách viết , các kí hiệu

VD: Tập hợp A các số tự nhiên < 5

VD: Tập hợp B các chữ cái a,b,c

- Các số 0;1;2;3;4 gọi là các phần tử của tập hợp A; cá chữ cái a,b,c gọi là các phần tử của tập hợp B

Kí hiệu: 1A đọc là 1 thuộc A hay 1 là phần tử của A

Để ghi một tập hợp, thường có hai cách ghi:

-Liệt kê các phần tử của tập hợp

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Bài 2 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. Tập hợp N và tập hợp N*

*Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N và N = ( 0;1;2;3;4;5; (

Các số 0,1,2,3,4,5, gọi là các phần tử của tập hợp N

*Biểu diễn các số tự nhiên trên tia số:

. . . . . .

0 1 2 3 4 5

-Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số.

-Điểm biểu diễn số tự nhiên a gọi là điểm a

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

*Với a, b, c ( N

- Nếu a khác b, thì ab

-Nếu a< b thì trên tia số điểm a nằm bên trái điểm b (từ trái sang phải)

-Nếu a< c thì a< c

3/ Bài tập

[Ẩn quảng cáo]