Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

Bộ hồ sơ thanh tra giáo viên

Lượt xem:178|Tải về:0|Số trang:16 | Ngày upload:09/11/2012

Sở, Phòng GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỉnh Hậu Giang Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Họ và tên giáo viên được thanh tra : ..... Trường : THPT ..... Dạy môn : ..... Ngày, tháng, năm được thanh tra : .....Họ và tên thanh tra viên : ..... ..... Hồ sơ này gồm có :Các phiếu đánh giá tiết dạy01 phiếu đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khác của giáo viên 01 biên bản thanh tra hoạt động sư phạm giáo viênCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ....., ngày . tháng .. năm 2008 BIÊN BẢN THANH TRA Hoạt động sư phạm của nhà giáoNăm học 2007 - 2008 H? và tên nhà giáo : ..... Dạy môn : ..... Năm vào ngành : ..... Nhiệm vụ được giao: ..... ..... Đơn vị công tác : Trung Học Phổ Thông .....I. Kết quả...