/16

Bộ hồ sơ thanh tra giáo viên

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 339|Tải về: 1

Sở, Phòng GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỉnh Hậu Giang Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Họ và tên giáo viên được thanh tra : ..... Trường : THPT ..... Dạy môn : ..... Ngày, tháng, năm được thanh tra : .....Họ và tên thanh tra viên : ..... ..... Hồ sơ này gồm có :Các phiếu đánh giá tiết dạy01 p

[Ẩn quảng cáo]