/19

Bộ thẻ từ hình nốt nhạc trong dạy học tập đọc nhạc lớp 4& 5

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1013|Tải về: 3

A. ĐẶT VẤN ĐỀ “Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.Đó là vinh dự, tự hào của các thầy, cô giáo, những người đã dạy dỗ, vun đắp cho thế hệ tương lai của Tổ quốc Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, công lao đóng góp của những người thầy, cô thật lớn lao.

[Ẩn quảng cáo]