/30

boi duong hoc sinh gioi 8

Upload: SontgDnict.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 380|Tải về: 0

*****TÍNH CHIA HẾT. định lí chia có dư. các phép chia hết- quy tắc. các vd minh họa: cmr: A= 20062002+20062003+20062004+20062005 chia hết cho 223. Ta nhóm 2 số đầu và 2 số cuối tạo ra số 2007= 223.9 là xong/. cmr với x khác -6 thì A= (x+1`)(x+3)(x+5)(x+7) chia hết cho x+6. Ta nhận thấy có số 8=3+5=

[Ẩn quảng cáo]