/24

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN

Upload: HurricanesHlq.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 576|Tải về: 8

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN: NGỮ VĂN Họ và tên người báo cáo: Đỗ Thị Thắm. CẢM THỤ VĂN HỌC I.Khái niệm: Cảm thụ văn học chính là sự cảm nhận những giá trị nổi bật về nội dung và nghệ thuật, những điều sâu sắc, tế nhị và đẹp đẽ của v

[Ẩn quảng cáo]