/24

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN

Upload: HurricanesHlq.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 300|Tải về: 5

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN: NGỮ VĂN Họ và tên người báo cáo: Đỗ Thị Thắm. CẢM THỤ VĂN HỌC I.Khái niệm: Cảm thụ văn học chính là sự cảm nhận những giá trị nổi bật về nội dung và nghệ thuật, những điều sâu sắc, tế nhị và đẹp đẽ của văn học thể hiện trong tác phẩm (bài văn, bài thơ) hay một bộ phận của tác phẩm (đoạn văn, đoạn thơ… thậm chí một từ ngữ có giá trị trong câu văn, câu thơ). II.Một vài điều lưu ý khi cảm thụ: -Các biện pháp tu từ thường dùng trong thơ văn: So sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, nói giảm, nói tránh, nói quá, điệp ngữ, tương phản, chơi chữ, câu hỏi tu từ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, liệt kê…