Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bồi dưỡng HS giỏi lớp 5 - Bài toán về hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Lượt xem:3659|Tải về:35|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - HÌNH LẬP PHƯƠNG1/ Có một khối đá trắng hình lập phương được sơn đen toàn bộ mặt ngoài. Sau đó người ta xẻ thành 125 khối đá nhỏ bằng nhau và cũng là hình lập phương. Người ta nhận được bao nhiêu khối đá nhỏ mà:a. Có 3 mặt được sơn đen?b. Có 2 mặt được sơn đen?c. Có 1 mặt được sơn đen?d. Không được sơn mặt nào?Giải:Vì 125 = 5nên các đường sẽ chia mỗi cạnh của hình lập phương thành 5 phần bằng nhau.Các hình lập phương nhỏ nằm ở 8 góc của hình lập phương to sẽ có 3 mặt được sơn đen nên số các hình này là 8 hình.Các hình lập phương nhỏ có cạnh nằm trên cạnh hình lập phương nhưng không chứa đỉnh của hình lập phương to sẽ đúng có 2 mặt được sơn đen.Do đó số các hình này là:12(5 - 2) = 36 (hình)Các...