/3

Bồi dưỡng HS giỏi lớp 5 - Bài toán về hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4331|Tải về: 37

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - HÌNH LẬP PHƯƠNG1/ Có một khối đá trắng hình lập phương được sơn đen toàn bộ mặt ngoài. Sau đó người ta xẻ thành 125 khối đá nhỏ bằng nhau và cũng là hình lập phương. Người ta nhận được bao nhiêu khối đá nhỏ mà:a. Có 3 mặt được sơn đen?b. Có 2 mặt được sơn đen?c. Có 1 mặt được sơn

[Ẩn quảng cáo]