/43

boi duong HSG lop 6

Upload: MoonsSmlie.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 114|Tải về: 0

điền Số tự nhiên. ghi số tự nhiên. tìm số A/. Mục tiêu: Học sinh nắm vững các kiến thức về số tự nhiên về cấu tạo số trong hệ thập phân, các phép tính về số tự nhiên, các tính chất về chia hết. Vận dụng thành thạo các phép biến đổi vào trong các bài tập số học. Rèn luyện cho học sinh thói quen tự đọc sách, tư duy lô gic óc phân tích tổng hợp. B/. Chuẩn bị: Nội dung chuyên đề, kiến thức cơn bản cần sử dụng và các bài tập tự luyện. C/. Nội dung chuyên đề. I/ Kiến thức cơ bản. 1, Đặc điểm của ghi số tự nhiên trong hệ thập phân. - Dùng 10 chữ số 0; 1; 2; 3;......9 để ghi mọi số tự nhiên. - Cứ 10 đơn vị của một hàng bằng một đơn vị của hàng trước. Ví dụ: 10a+b 100a + 10b+c 2, So sánh 2 số tự nhiên. + a > b khi a nằm ở bên trái số b trên tia số. + a 3, Tính chẵn lẻ: a, Số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn (2b;b (N) b, Số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 là số lẻ (2b+1;b (N) 4, Số tự nhiên liên tiếp. a, Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau hai đơn vị. a; a+1 (a ( N) b, Hai số tự nhiên chẵn liên tiếp hơn kém nhau hai đơn vị. 2b; 2b + 2 (b ( N) c, Hai số tự nhiên lẻ liên tiếp hơn kém nhau hai đơn vị. 2b + 1 ; 2b + 3 (b ( N) II/ Bài tập. Bài tập 1: Có bao nhiêu chữ số có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 3? Giải 3 = 0 + 0 + 3 = 0 + 1 + 1 + 1 = 1 + 2 + 0 + 0 3000 1011 2001 1002 1110 2100 1200 1 + 3 + 6 = 10 số 1101 2010 1020 Bài tập 2: Các số tự nhiên từ 1000 đến 10000 có bao nhiêu số có đúng ba chữ số giống nhau? Giải Có duy nhất số 10000 có 5 chữ số không thoả mãn đề bài vậy các số đều có dạng. (a(b) Xét số chữ số a có 9 cách chọn (a(b) Với a đã chọn ta có 9 cách chọn (b(a) => Có 9.9 = 81 số có dạng Tương tự: => Có 81.4=324 số Bài tập 3: Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 ->100 từ trái sang phải thành dãy. a, Dãy trên có tất cả bao nhiêu chữ số? b, Chữ số thứ 100 kể từ trái sang phải là chữ số nào? Giải a, Số có 1 chữ số: 9 số => 9.1 = 9 chữ số Số có 2 chữ số: 99 – 9 = 90 số => 90.2 = 180 chữ số Số 3 chữ số: 100 => 3 chữ số Vậy dãy trên có 9 + 180 + 3 = 192 chữ số. b, Chữ số thứ 100 rơi vào khoảng số có 2 chữ số Bắt đầu từ 1011 ....là chữ số thứ 91 91 – 2.45 + 1 Số thứ 45 kể từ 10 là: (45 - 1) + 10 = 54 Vậy chữ số thứ 100 là chữ số 5. Bài tập 4: Viết liên tiếp 15 số tự nhiên lẻ đầu tiên tạo