/43

BOI DUONG THUONG XUYEN

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2318|Tải về: 37

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì IIIChuyên đề I.Tổ chức hoạt động học tập trong dạy học Sinh học ở trường THPTChương I. Khái niệm hoạt động học tập trong dạy học Sinh học ở trường THPT1. Khái niệm học được phát triển như thế nào? Vì sao?Cơ sở để hình thành, phát triển của giáo dục là người học, là việc học. Vì vậy, giải quyết vấn đề học mà nội dung cơ bản là mục đích học, nội dung học, phương pháp học, cơ sở vật chất phục vụ cho việc học. Có giải quyết được việc học mới nghĩ đến giải quyết việc dạy, như vậy khác với quan niệm trước đây, ngày nay cho rằng học quy định dạy.Đối tượng của giáo dục là người học, mà người học là người đi học chứ không phải là người được dạy. Người học là người với năng lực cá nhân của mình tham gia vào việc tìm...