DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/43

BOI DUONG THUONG XUYEN

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2370|Tải về: 37

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì IIIChuyên đề I.Tổ chức hoạt động học tập trong dạy học Sinh học ở trường THPTChương I. Khái niệm hoạt động học tập trong dạy học Sinh học ở trường THPT1. Khái niệm học được phát triển như thế nào? Vì sao?Cơ sở để hình thành, phát triển của giáo dục là người học, là việc