/27

Bồi dưỡng thường xuyên

Upload: TieuMieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2075|Tải về: 9

Phòng GD Diễn châu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrườngTHCS Diễn thái Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . .....***.....Kế hoạch học bồi dưỡng thường xuyênchu kì III quyển 2.Môn: Giáo dục công dân.Nhóm Giáo viên: Chủ đềNội dungThời gian họcHình thức họcBài 6 Một số kiến thức PL liên quan đến nội dung dạy học môn GDCD.06/ 05/ 2007 đến 31/05/ 2007Tự họcBài 12Phương pháp hoạt động nhóm trong dạy học môn GDCD.01/06/2007 đến 30/06/ 2007Tự họcBài 13Phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD.01/07/2007 đến 30/07/2007Tự họcBài 14Phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn GDCD.01/08/2007 đến 30/08/2007Tự họcBài 15Phương pháp dự án trong dạy học môn GDCD.01/09/2007 đến 30/09/2007Tự họcBài 16Phương pháp tổ chức chò chơi trong dạy học môn GDCD.01/10/2007 đến 25/10/2007Tự họcBài 17Mối quan hệ giữa môn GDCD và chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.26/10/2007 đến 15/11/2007Tự họcPhần thứ nhấtNhững vấn đề chung về...