DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/12

Bồi dưỡng thường xuyên cho GV Âm nhạc

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4648|Tải về: 80

Kế hoạch tự bồi dưỡngNăm học 2010 - 2011Thời gianNội dungThời gian thực hiệnTháng 12Phương pháp dạy hát các lớp tiểu học01/12 – 25/12Tháng 1Học tập thông tư 32: Đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học01/01 – 25/01Tháng 2Phương pháp dạy phân môn Tập đọc nhạc01/02 – 25/02Tháng 3Phương phá