/66

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 761|Tải về: 1

NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYấN CHU Kè IIINĂM HỌC 2007-2008I. Nhiệm vụ:- éổi mới nội dung phương phỏp GD phổ thụng gắn trực tiếp với đổi mới điều kiện và phương tiện dạy học cựng phương phỏp dạy học gắn với đặc trưng phõn mụn.Tuy nhiờn trong 2 thời gian khỏ dài, do nhiều yếu tố khỏch qua

[Ẩn quảng cáo]