/66

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 551|Tải về: 0

NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYấN CHU Kè IIINĂM HỌC 2007-2008I. Nhiệm vụ:- éổi mới nội dung phương phỏp GD phổ thụng gắn trực tiếp với đổi mới điều kiện và phương tiện dạy học cựng phương phỏp dạy học gắn với đặc trưng phõn mụn.Tuy nhiờn trong 2 thời gian khỏ dài, do nhiều yếu tố khỏch quan, phương phỏp dạy học bộ mụn Ngữ Văn trong nhà trường phổ thụng cũn nhiều thụ động: Gv dạy chạy với lối đọc chộp cho học sinh hoặc đối thoại trờn lớp, Hs tiếp thu thụ động, khụng hứng thỳ với việc học tập bộ mụn.- Từ đú nảy sinh những yờu cầu sử dụng với bất cập, thiếu thốn cỏc phương tiện và đồ dựng dạy học cho phự hợp với chương trỡnh đổi mới cho phương phỏp dạy học mới mụn Ngữ Văn. Vỡ dự trong hoàn cảnh nào việc dạy học trong nhà trường vẫn phải tỡm cỏch...