/11

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KÌ III

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1694|Tải về: 15

CHƯƠNG TRÌNHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)I. MỤC ĐÍCHChương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu ph

[Ẩn quảng cáo]