/55

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III

Upload: VuThiHanh.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 570|Tải về: 0

NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KÌ III NĂM HỌC 2007-2008 I. Nhiệm vụ: - Đổi mới nội dung phương pháp GD phổ thông gắn trực tiếp với đổi mới điều kiện và phương tiện dạy học cùng phương pháp dạy học gắn với đặc trưng phân môn.Tuy nhiên trong 2 thời gian khá dài, do nhiều yếu tố khách quan, phươn

[Ẩn quảng cáo]