Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/143

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III Chuẩn

Lượt xem:497|Tải về:2|Số trang:143 | Ngày upload:10/11/2012

Bài 1:Giới thiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004 – 2007) cho giáo viên ngữ văn thcsI/ Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên ngữ văn THCS.1. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên đã đáp ứng nhu cầu đổi mới, tạo điều kiện cho giáo viên dạy tốt chương trình SGK Ngữ văn THCS mới vì:Bám sát những thay đổi về mục tiêu, nội dung, phương pháp của chương trình SGK Ngữ văn.Tập trung bồi dưỡng các kỹ năng dạy học theo phương pháp tích cực.Đổi mới cách đánh giá học sinh.Bồi dưỡng phương pháp tự học, hợp tác trong nhóm chuyên môn và biết tự đánh giá kết quả của đồng nghiệp và học sinh để tự điều chỉnh quá trình tự học.2. Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Ngữ văn đã phù hợp với...