/143

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III Chuẩn

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 701|Tải về: 3

Bài 1:Giới thiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004 – 2007) cho giáo viên ngữ văn thcsI/ Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên ngữ văn THCS.1. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên đã đáp ứng nhu cầu đổi mới, tạo điều kiệ

[Ẩn quảng cáo]