Bồi dưỡng thường xuyên Chu kỳ III

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1255|Tải về: 2

Bài 1:Giới thiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004 – 2007) cho giáo viên ngữ văn thcsI/ Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên ngữ văn THCS.1. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên đã đáp ứng

Bài 1:
Giới thiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004 – 2007) cho giáo viên ngữ văn thcs

I/ Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên ngữ văn THCS.
1. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên đã đáp ứng nhu cầu đổi mới, tạo điều kiện cho giáo viên dạy tốt chương trình SGK Ngữ văn THCS mới vì:
Bám sát những thay đổi về mục tiêu, nội dung, phương pháp của chương trình SGK Ngữ văn.
Tập trung bồi dưỡng các kỹ năng dạy học theo phương pháp tích cực.
Đổi mới cách đánh giá học sinh.
Bồi dưỡng phương pháp tự học, hợp tác trong nhóm chuyên môn và biết tự đánh giá kết quả của đồng nghiệp và học sinh để tự điều chỉnh quá trình tự học.
2. Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Ngữ văn đã phù hợp với nội dung yêu cầu và mong muốn của cá nhân tôi. Tôi không đề nghị bổ sung gì. Tuy vậy, vấn đề khai thác kênh hình còn nhiều bất cập, không thống nhất quan điểm giữa các giáo viên. Do đó, đề nghị các nhà biên soạn sách cần có tài liệu hướng dẫn cách sử dụng các kênh hình trong SGK về các mặt sau:
Sử dụng vào thời điểm nào?
Sử dụng như thế nào?
Sử dụng nhằm mục đích gì?
* Mục tiêu tôi thấy khó thực hiện, cần thảo luận trong nhóm là:
Lập hồ sơ lưu giữ, theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh.
II – Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên Ngữ văn THCS.
1. Sơ đồ cấu trúc chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III được tốm tắt như sau:
2. Nhận xét cấu trúc của chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III:
Cấu trúc chương trình thể hiện tính toàn diện (Bao gồm cả bồi dưỡng lý luận nhận thức về chinhds trị, xã hội chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật, bám sát đổi mới chương trình và SGK môn Ngữ văn THCS và linh hoạt có tính nhu cầu của địa phương ).
III/ Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên phần chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên viên Ngữ văn THCS.
Nội dung phần chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III rất bổ ích và thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu dạy chương trình và SGK Ngữ văn THCS mới vì nội dung các bài những vấn đề cụ thể, gắn với yêu cầu thực hiện chương trình và SGK Ngữ văn THCS. Nội dung đã thể hiện tích tích cực cao, kết hợp giữa kiến thức khoa học và phương pháp dạy bộ môn.
IV/ Hoạt động 4: Tìm hiểu hình hức học tập.
1. Các hình thức tự học phù hợp trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên:
TT
Hình thức học tập được sử dụng trong bồi dưỡng thường xuyên
Phù hợp
Không phù hợp


Tư liệu có tài liệu và phương tiện hỗ trợ.
(Học tập trong từng đợt.

(


Tự học có sự hỗ trợ của đồng nghiệp.
(Học theo nhóm của trường.
(Tự học có hướng dẫn của giảng viên.
(Học tập trung liên tục.

(


Học tập trung để giải đáp thắc mắc khi học viên có nhu cầu.
(


2. Để tự học có chất lượng trong bồi dưỡng thường xuyên , tôi cần tiến hành các hoạt động sau:
Viết thu hoạch sau một bài, một phần hoặc sau khi học xong chương trình bồi dưỡng thường xuyên .
Nhớ lại và suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Xem hoặc nghe một đoạn băng hình hay bằng tiếng.
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận khác quan có đối chiếu với sự hướng dẫn và thông tin phản hồi của tác giả.
Thảo luận với đồng nghiệp về vấn đề chưa rõ.
Quan sát hình vẽ, mẫu vật, thực hành thí nghiệm,...
Liên hệ điều đã học với việc giảng dạy Ngữ văn vào thực tiễn cuộc sống.
Đọc và nhận xét thông tin hỗ trợ.
Tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
áp dụng vào thiết kế bài dạy và dạy thử.
* Để tự học một bài cần tiến hành các công việc sau:
Nghiên cứu kĩ bài học trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho môn Ngữ văn có kết kết hợp với nghiên cứu băng hình, băng tiếng, SGK, SGV, thông tin hỗ trợ và các tài liệu liên quân.
Tìm hiểu rõ cấu trúc mỗi bài học: Mỗi bài học trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên bao gồm các phần:
Giới thiệu bài học (Nếu có).
Thời gian:
Mục tiêu.
Tài liệu và phương tiện hỗ trợ học tập.
Nội dung:
Nội dung chính.
Thông tin hỗ trợ (Nếu có): Thông tin nguồn thông tin từ các tác giả biên soạn tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, các thông tin đại chúng khá.
Các hoạt động: Dành cho người học (Trong khung), đọc tài liệu, nhận xét, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, ghi chép vào vở học tập các nhận xét hoặc các kết luận.
Thông tin phản hồi: Là những thông tin rất quan trọng nhận được từ tác giả của tài liệu.
(Đáp án cho các câu hỏi khó, hướng dẫn chọn phương án trả lời, gợi ý xử lý các tình huống cho phù hợp,...)
4) Kết luận:
Tóm tóm những nội dung đã học trong bài hoặc nêu mối quan hệ giữa các bài đó với các bài trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên.
5) Câu hỏi tự đánh giá:
Được nêu ra khi kết thúc mỗi bài, giúp người học hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng.
Tự đánh giá kết quả học tập để điều chỉnh kế hoạch và phương pháp học tập cho phù hợp.
6) Bài tập phát triển kỹ năng:
Là công việc cuối cùng khi học xong một bài trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Bài tập phát triển kỹ năng tạo cơ hội để người học vận dụng nhũng điều đã học vào trong thực tế giảng dạy. Những việc bạn cần ghi chép đầy đủ vào sổ học tập (Thành tài liệu theo dõi trong hồ sơ học tập bồi dưỡng thường xuyên của bản thân) là một trong những cơ sở quan trọng để các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp và bản thân đánh giá kết quả học tập bồi dưỡng thường xuyên sao cho có hiệu quả nhất.
7) Thông tin về tác giả:
Giới thiệu địa chỉ của tác giả để bàn bạc, liên hệ, trao đổi những vấn đề cần thiết có liên quan đến nội dung bài học.
Để việc tự học đảm bảo chất lượng, cần chú ý các vấn đề sau:
Xây dựng kế hoạch học tập một cách hợp lý.
Nghiên cứu kỹ mục tiêu bài học để có cơ sở đánh giá kết quả học tập bồi dưỡng thường xuyên.
Thực hiện đầy đủ các hoạt động ghi trong bài học.
Không xem thông tin phản hồi trước khi tiến hành hoạt động.
Sau khi tự đánh giá, nếu thấy chưa đạt được mục tiêu bài dạy, nên xem lại cách học tập của mình, có kết hợp với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và cán bộ quản lý để điều chỉnh quá trình học tập.
Vận dụng những điếu đã học vào hoạt động dạy học Ngữ văn ở trường THCS là việc đặc biệt quan tâm trong học tập bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III này.
3. Trong những hình thức học tập bồi dưỡng thường xuyên, hình thức tự học là quan trọng nhất, vì nó tạo cơ hội cho học viên tự nghiên cứu, tự quan sát, tự phát hiện, đánh giá, điều chỉnh và áp dụng vào thực tế dạy học ở bộ môn.
V/ Hoạt động 5: Tìm hiểu hình thức đánh giá kết quả học tập bồi dưỡng thường xuyên.
1. Trong các hình thức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên sau đây, đánh dấu ( vào ( tương ứng với hình thức mà mình chọn lựa:
a. Đánh giá qua sản phẩm hồ sơ học tập của học viên (Các bài viết, kế hoạch học tập, bài soạn, bài tập, phiếu dự giờ, các sản phẩm, đồ dùng dạy học tự làm,...): (
b. Tổ chức thi vấn đáp: (
c. Đánh giá qua các câu hỏi trắc nghiệm: (
d. Đánh giá qua các hoạt động: Thực hành giảng dạy tại lớp, phỏng vấn, thảo luận nhóm, dự giờ, viết thu hoạch, áp dụng vào thực tế dạy học bộ môn: (
đ. Đánh giá qua câu hỏi trắc nghiệm: (
e. Đánh giá qua thi giáo viên giỏi: (
2. Đối tượng tham gia:
Học viên tự đánh giá kết quả học tập.
Đánh giá của đồng nghiệp.
Đánh giá của cán bộ quản lý.
Đánh giá của học sinh.
3. Hình thức tự đánh giá là quan trọng nhất trong bồi dưỡng thường xuyên, vì học viên phải tham gia bồi dưỡng thường xuyên thực chất là tự học không có hướng dẫn của giảng viên, mà chỉ qua tài liệu. Do đó bản thân người học phải tự đánh giá kết quả học tập của mình theo hướng dẫn đã cung cấp trong tài liệu (Thông tin hỗ trợ, thông tin phản hồi). Việc tự đánh giá là rất quan trọng để nhận được sự phản hồi trung thực, khách quan, nhằm làm cho bản thân bộc lộ tự nhiên, thành thực kết quả học tập của mình, từ đó điếu chỉnh quá trình tự học, giúp cho việc học tập của người học được tốt hơn.
VI/ Nghĩa vụ và quyền lợi của giáo viên khi tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên :
* Để đạt được hiệu quả cao nhất trong học tập, theo tôi người học viên cần phải có nghĩa vụ và quyền lợi sau:
Nghĩa vụ của người học:
Nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch, nội dung học tập trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên .
Hoàn thành đầy đủ các bài quy định trong chương trình.
Tăng cường áp dụng những kiến thức, phương pháp đã học vào công tác dạy học Ngữ văn ở trường THCS.
Quyền lợi của người học:
Được học tập và nâng cao trình độ chuyên
[Ẩn quảng cáo]