/1

Bốn nhiệm vụ đảng viên

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1150|Tải về: 1

BỐN NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN1/Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của đảng .Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị , Điều Lệ Đảng ,Nghị Quyết ,Chỉ thị của Đảng ,pháp luật của Nhà Nước ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đả

[Ẩn quảng cáo]