Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BT boi duong Hinh 7

Lượt xem:182|Tải về:1|Số trang:7 | Ngày upload:17/04/2013

Định lý Py-ta-go Bài 1: Tam giác ABC có góc A tù, = 300; AB = 29, AC = 40. Vẽ đường cao AH, tính BH. Bài 2: Tam giác ABC có AB = 25, AC = 26, đường cao AH = 24. Tính BC. Bài 3: Độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông tỉ lệ với 8 và 15, cạnh huyền dài 51cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông. Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trên đó lấy điểm D. Trên tia đối của tia HA lấy một điểm E sao cho HE = AD. Đường thẳng vuông góc với AH tại D cắt AC tại F. Chứng minh rằng EB ^ EF. Trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông Bài 1: Cho D ABC, trung tuyến AM cũng là phân giác. a/ Chứng minh rằng D ABC cân b/ Cho biết AB = 37, AM = 35, tính BC.