/12

BT giai thich hien tuong

Upload: DungQuach.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1045|Tải về: 1

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNGBài 1 : Khi trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch H3PO4 không thấy tạo thành kết tủa. Nếu thêm NaOH vào thì thấy kết tủa màu vàng, nếu thêm tiếp tục dung dịch HCl vào thấy kết tủa màu vàng chuyển thành kết tủa màu trắng. Giải thích &viết phương trình phản ứng.?Bài 2 : Muối X vừa tá

[Ẩn quảng cáo]