/6

BT ti le thuc và day ti so bang nhau

Upload: BuiVanSong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 795|Tải về: 0

1.Bài tập 1: Tìm x biết: a)  b)  Giải: a)  ( 4x = 5.12 ( 4x = 60 ( x = 60 : 4 ( x = 15 b)  ( 2x = -30.7 ( 2x = - 210 ( x = - 210 : 2 ( x = - 105. 2.Bài tập 2: Tìm x biết: a)  b)  Giải: a)  ( 5x = - 3. 10 ( 5x = - 30 ( x = - 30 : 5 ( x = - 6 b)  ( - 2.( - x) = 3.14 ( 2x = 42 ( x = 42 :

[Ẩn quảng cáo]