/1

BT Về Rượu

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 365|Tải về: 0

BÀI TẬP VỀ RƯỢU VÀ PHENOL (2) - Copyright © quatamthat2@yahoo.com Câu 15. Trong số các phản ứng sau, tính chất hoá học chung của rượu và phênol là … A. tác dụng với NaOH. B. tác dụng với Cu(OH)2. C. tác dụng với CH3COOH xt, t0. D. tác dụng với Kali. C

[Ẩn quảng cáo]