/1

Bưởi Đoan Hùng góp công với chiến thắng Việt Bắc 1947

Upload: HanhKhatTinhYeu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 285|Tải về: 0

Bười đoan Hùng góp công với Chiến dịch Việt Bắc 1947 Đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, bưởi Phủ Đoan có thêm một công dụng đặc biệt và lập nên một chiến công: tham gia đánh giặc, và đánh thắng oanh liệt! Đầu đuôi câu chuyện như sau: Ngay trong năm đầu kháng chiến, năm 1947, thực dân Pháp

[Ẩn quảng cáo]