Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Cac bai tap ve luy thua (nen xem)

Luỹ thừa của một số hữu tỉ Bài tập 1: Tìm số nguyên n biết a) b) c) d) Bài tập 2 Tính a) b)  Bài tập 3:CMR a) b) c) d) e) Bài tập 4: Tìm các số nguyên dương n biết. a) b) c) d) Bài tập 5 : CMR Với moi n nguyên dương. a) b) c) d) e) f) Bài tập 6: So sánh a) và b) và c) và d) và e) và 9815 và và và và và và và và và a) và b) và c) và d) và e*) và Bài tập 7: Tìm x( Q biết a) b) c) d) f) g*) e)

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:57|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: