Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cac bai tap ve luy thua (nen xem)

Lượt xem:144|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Luỹ thừa của một số hữu tỉ Bài tập 1: Tìm số nguyên n biết a) b) c) d) Bài tập 2 Tính a) b)  Bài tập 3:CMR a) b) c) d) e) Bài tập 4: Tìm các số nguyên dương n biết. a) b) c) d) Bài tập 5 : CMR Với moi n nguyên dương. a) b) c) d) e) f) Bài tập 6: So sánh a) và b) và c) và d) và e) và 9815 và và và và và và và và và a) và b) và c) và d) và e*) và Bài tập 7: Tìm x( Q biết a) b) c) d) f) g*) e)