/1

Cac bai tap ve luy thua (nen xem)

Upload: MaiLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 357|Tải về: 1

Luỹ thừa của một số hữu tỉ Bài tập 1: Tìm số nguyên n biết a) b) c) d) Bài tập 2 Tính a) b)  Bài tập 3:CMR a) b) c) d) e) Bài tập 4: Tìm các số nguyên dương n biết. a) b) c) d) Bài tập 5 : CMR Với moi n nguyên dương. a) b) c) d) e) f) Bài tập 6: So sánh a) và

[Ẩn quảng cáo]