/10

cac bai tham luan ve Dai hoi lien doi nam 2010-2011

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 723|Tải về: 1

THAM LUẬN:Thực hiện ATGT và phòng chống các tai tệ nạn xã hộiKính thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể đại hội!Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin có một số ý kiến phát biểu thảo luận với đại hội như sau:Trước hết tôi xin hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết công tác Đội và

[Ẩn quảng cáo]