/21

cac bai toan cuc tri trong hinh hoc

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 182|Tải về: 1

Lời nói đầu Chúng tôi nghiên cứu đề tài “Các bài toán cực trị trong hình học thuộc chương trình PTCS” vì các bài toán tìm GTLN,GTNN trong hình học rất đa dạng, đòi hòi ở học sinh phải biết vận dụng kiến thức một cách hợp lí nhiều khi rất độc đáo, bất ngờ. Việc giải các bài toán dạng này sẽ đưa người học xích gần lại với các bài toán thường gặp trong thực tế là đi tìm cái “nhất “ trong những ràng buộc nào đó như nhiều nhất, ít nhất; xa nhất, gần nhất; dài nhất, ngắn nhất; nhanh nhất, chập nhất…Thông thường các bài toán dạng này không cho sẵn điều phải chứng minh mà đòi hỏi học sinh phải tự tìm thấy kết quả của bài toán. Điều đó là không dễ chút nào đối với các em. ,nhóm nghiên cứu tiểu luận “Các bài toán cực trị trong hình học thuộc chương...