/5

Các bài toán về hình chữ nhật và ... - Lớp 5

Upload: MiMai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 454|Tải về: 3

Hình hộp chữ nhật - hình lập phương 1,Có một khối đá trắng hình lập phương được sơn đen toàn bộ mặt ngoài .Sau đó người ta xẻ thành 125 khối đá nhỏ bằng nhau và cũng là hình lập phương .Người ta nhận được bao nhiêu khối đá nhỏ mà : a, Có 3 mặt được sơn đen ? b, Có 2 mặt được sơn đen ? c, Có 1 mặt đ

[Ẩn quảng cáo]