Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Cac bai toan ve tam giac can

Các bài toán về tam giác cân Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A . Lấy các điểm E.F theo thứ tự thuộc các cạnh AB ; AC sao cho AF = AE . Gọi D là trung điểm của BC . a/ C/m CE = BF b/ C/m AD là phân giác của góc A c) Gọi I là giao điểm của CE và B;.Chứng minh rằng A,I,D thẳng hàng Bài 2: Cho tam giác ABC có AB = AC . Một điểm M thuộc cạnh AB và một điểm N thuộc cạnh AC sao cho BM = CN . a/ C/m AMN cân b/ C/m MN // BC c/ Nếu A = 400 . Tính các góc của tam giác ABC Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A . a/ C/m góc B,C luôn là góc nhọn b/Nếu tam giác ABC có A = 1000 . Lấy các D,E trên cạnh BC sao cho BD = BA ; CE = CA . C/m tam giác AED cân . c/ Vẽ phân giác ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC . C/m đường phân giác này song song với BC . Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A , điểm M thuộc cạnh BC . Kẻ MD AB , ME AC ,BH AC . a/ C/m MD + ME = BH b/ Xét bài toán này khi tam giác ABC đều và M trong các trường hợp sau : 1/ M thuộc cạnh BC 2/ M nằm trong miền trong tam giác ABC . Bài 5*: Cho tam giác ABC có các góc nhỏ hơn 1200 . ở phía ngoài tam giác ABC vẽ các tam giác đều ABD ; ACE . a/ C/m DC = BE b/ Gọi I là giao điểm của DC và BE . Tính góc BIC . c/ Gọi O là trung điểm của DE . Tam giác OBC là tam giác gì ? vì sao ? d/ Nếu tam giác ABC đều C/m D,A,E thẳng hàng . Bài 6*: Cho M nằm trên đoạn thẳng AB . Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMC và BMD . a/ C/m AD = CB b/ Gọi I ,K theo thứ tự là trung điểm của AD ,CB . Tam giác MTK là tam giác gì ? Bài7 : Cho tam giác ABC đều . Trên cạnh BC có một điểm D sao cho BC = 3BD . Trên cạnh AB có một điểm E sao cho AB = 3AE và trên cạnh AC có một điểm F sao cho AC = 3AF . a/ C/m tam giác DEF đều . b/ Các điểm D,E,F có nhất thiết phải thoả mãn các điều kiện trên không ? nếu không thì chỉ cần thoả mãn điều kiện gì để tam giác DEF đều . Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A . Kẻ AH BC ( H thuộc BC ) ; tia phân giác của góc HAC cắt cạnh BC ở D . C/mr a/ Tam giác ADB cân b/ Tia phân giác của góc HAB cắt BC tại E . C/mr CE + BD = AB + AC Bài9 : Cho tam giác ABC có AB a/ C/m BD = CE b/ Nếu tam giác ABC cân tại A và BD = CE ( D thuộc tia đối của tia BA ; E thuộc c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:104|Tải về:1|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: