/2

Các bài trống Đội

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 455|Tải về: 5

CÁC BÀI TRỐNG THEO QUY ĐỊNH1. CHÀO MỪNG:1*  12345* - 123+45* 12345*123* - 123* - 123*12345* - 123* - 123*2. CHÀO CỜ:* * * * *12345* - 12* - 11*12345* - 12* - 12*12345* - 12* - 13*12345* - 12* - 14*12345* - 12* - 15*1*23*45*67*89*3.  HÀNH TIẾN:* * *1* - 12345*1* - 12345*+67123* - 12345*1*2345*6789*1*2*1* - 1*2*1*123* - 12345*+ 671*2345*6789*4. QUỐC CA:Đoàn quân Việt Nam (1*2*3*) đi, chung lòng cứu (1*2*3*) quốc, bước chân dồn (1*2*3*) vang trên đường gập ghềnh xa (1*2345*6789*). Cờ in máu (1*2*3*) chiến thắng vang hồn nước, (1*2*3*) súng ngoài xa (1*2*3*) chen khúc quân hành ca (1*2345*6789*). Đường vinh quang (1*2*3*) xây xác quân thù (1*2*3*), thắng gian lao (1*2*3*) cùng nhau lập chiến khu (1*2345*6789*). Vì nhân dân (1*2*3*) chiến đấu không ngừng (1*2*3*). Tiến mau ra (1*2*3*) sa trường. Tiến (1*2*3*) lên. Cùng (1*2*3*) tiến lên, … (1*2345*6789*). Nước non Việt Nam (1*2*3*) ta vững bền (1*2345*6789*).5. ĐỘI CACùng nhau (1*2*3*) ta đi...